OT Logistics rekomenduje warunkową wypłatę 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.