MPiPS: Na aktywizację cudzoziemców trafi 104 mln zł w I edycji programu na l. 2022-2023