MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE to 341,9 mld zł, tj. 94,4 % dostępnych środków