KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro wzrósł do 105 pkt w maju