KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce spadł do 97,8 pkt w maju