Fitch utrzymał ratingi Torunia na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym