Fitch utrzymał ratingi Poznania na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym