Fitch utrzymał ratingi Częstochowy na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym