Cavatina miała 30,27 mln zł zysku netto, 54,95 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.