BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) spadł o 1,3 pkt w maju