Atrem celuje w br. w trwałą poprawę rentowności, większy udział zamówień z sektora pryw.