ZBP: Z wakacji kredytowych wg naszych propozycji skorzystałoby kilkanaście tysięcy osób