ZBP chce, by wpłaty banku do FWK zależały od poziomu wsparcia Funduszu dla jego klientów