PKP Cargo miało 47,6 mln zł straty netto, 152,4 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.