Onde nabyło w ramach skupu 517 241 akcji własnych za łącznie 30 mln zł