Mabion miał 7,44 mln zł zysku netto, 7,1 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.