Comp rekomenduje wypłatę 3 zł dywidendy na akcję za 2021 r.