CD Projekt nie podjął decyzji w kwestii ewentualnego nowego programu motywacyjnego