Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o 0,92 zł na akcję dywidendy z kapitału zapasowego