ZCh Police miały 15,54 mln zł zysku netto, 46,3 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.