Zarząd Stalprofilu z prezesem Henrykiem Orczykowskim został powołany na nową kadencję