Zarząd Mabionu z prezesem Krzysztofem Kaczmarczykiem został powołany na nową kadencję