Wielton miał 8,97 mln zł zysku netto, 36,5 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.