Silvair miał 0,9 mln USD straty netto, 0,5 mln USD straty EBIT w I kw. 2022 r.