Pracuj.pl: 86% pracujących zdalnie/hybrydowo chciałoby zachować tę formę w ciągu 1-2 lat