PCC Rokita nie wyklucza inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych