Interkonektor gazowy Polska – Słowacja gotowy do użycia

gazociąg

Prace budowlane mające na celu połączenie systemów przesyłowych Polski i Słowacji są zakończone. Gazociąg jest obecnie nagazowany i prowadzone są testy jego funkcjonalności. Docelowo, dzięki nowej infrastrukturze przesyłowej do Polski ma trafiać 5,7 mld m3 gazu rocznie

Na początku czerwca ruszy pierwszy próbny przesył gazu w kierunku do Polski i na Słowację. Odbiór końcowy interkonektora nastąpi na przełomie II i III kw. 2022 r. Dwukierunkowe połączenie gazowe o łącznej długości ok. 164 km zostało w pełni wybudowane i obecnie trwają próby poprzedzające przekazanie do eksploatacji całego interkonektora. Pomyślnie zakończyły się testy na polskim odcinku gazociągu związane z osiągnieciem maksymalnej wartości ciśnienia gazu.

Wybudowana infrastruktura przesyłowa połączyła węzeł gazu w Strachocinie na terenie Polski z tłocznią Veľké Kapušany (Wielkie Kapuszany) na Słowacji. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie sprowadzenie do Polski gazu w ilości 5,7 mld m3 gazu rocznie, a w stronę Słowacji będzie można przesłać 4,7 mld m3 w skali roku.