Grupa STS: II kwartał idzie lepiej niż rok temu; podtrzymujemy guidance na 2022 r.