Biomed Lublin miał 0,76 mln zł straty netto, 1,11 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.