Benefit Systems oczekuje ok. 1,1 mln kart sportowych w Polsce na koniec 2022 r.