Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję za 2021 r.