Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o wypłacie 52,37 zł dywidendy na akcję w 2 transzach