PHN rekomenduje wypłatę 0,36 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.