Dadelo miało 73 tys. zł zysku netto, 3 tys. zł straty EBIT w I kw. 2022 r.