Szefernaker: Dotychczas wojewodowie wypłacili JST 1,8 mld zł wz. z pomocą uchodźcom