Skuza z MF: Budżety JST zanotowały 15,7 mld zł nadwyżki na koniec I kw. wg wst. danych