Rząd zwiększył budżet programu budowy dróg i obwodnic o 2,7 mld zł do 2030 r.