Rząd przyjął projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych