Rafako miało 27,54 mln zł zysku netto, 23,65 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.