Przychody Bosch ze sprzedaży zewnętrznej w Polsce wzrosły do 6,1 mld zł w 2021 r.