Prezes GPW o przejęciu AMX: Chcemy przenieść polskie doświadczenia na Kaukaz