Portfel zamówień Rafako wynosił 662 mln zł na koniec marca