NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,2% r/r na koniec kwietnia