Kogeneracja miała 74,99 mln zł zysku netto, 92,02 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.