GUS: Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o 1,3% r/r w I kw. 2022