GPW nawiązała współpracę z M-DAQ w pilotażowym projekcie wielowalutowego notowania akcji