Ferro rekomenduje 1,51 zł dywidendy na akcję za 2021 r.