Energ(i)a dla domów dziecka

pokój dziecka
Pixabay

Energa Obrót wraz z Fundacją Energa wspierają domy dziecka oraz ośrodki opiekuńczo-wychowawcze. Spółka kilka miesięcy temu wprowadziła ofertę „Radość pomagania”. Każda podpisana w jej ramach umowa to jednocześnie środki przekazane na rzecz placówki pomocowej. Już ponad 2 tys. klientów zdecydowało się na taką formę współpracy, a wsparcie wyniosło ponad 220 tys. zł

Za każdą zawartą i aktywną na dzień przekazania środków umowę w ramach oferty „Radość Pomagania”, Energa Obrót za pośrednictwem Fundacji Energa przekazuje 100 zł konkretnej placówce pomocowej. Do tej pory przekazano w ten sposób już 228 500 zł dziewięciu ośrodkom pomocy dzieciom, m.in. otrzymał ją Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku. Trafiło tam wsparcie w wysokości niemal 100 tys. zł.

– To pomoc, która realnie wpływa na sytuację naszych podopiecznych. Jesteśmy wzruszeni i niezwykle wdzięczni za tę inicjatywę. Oczywiście dziękujemy nie tylko Enerdze, ale przede wszystkim jej klientom, którzy zdecydowali się dać nam tę „dobrą energię”, podpisując umowy w ramach oferty o jakże znaczącej nazwie „Radość pomagania” – mówi Agnieszka Turkowska, dyrektor Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku.

Pomoc otrzymały także inne placówki:

  • Najwyższa kwota w wysokości 98 300 zł została przekazana do Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku.
  • Kwotę w wysokości 46 000 zł otrzymał Dom Dziecka w Pasymiu.
  • Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze otrzymał 41 500 zł.
  • Integracyjny Dom Dziecka „Paulinka” we Włocławku otrzymał 26 100 zł.
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Koszalinie otrzymała 10 800 zł.
  • Dom im. J. Korczaka – Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku otrzymał 1800 zł.
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymał 1700 zł.
  • Gdańskie Domy dla Dzieci w Gdańsku otrzymały 1300 zł.
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Elblągu otrzymała 1000 zł.

Oferta „Radość pomagania” to nie tylko pomoc potrzebującym dzięki klientom Energi. To także zaangażowanie pracowników wszystkich salonów Energi Obrotu i budowanie więzi w ramach lokalnej społeczności. A to dlatego, że mechanizm przyznawania środków polega właśnie na takiej pomocy – to, który z ośrodków pomocy dzieciom otrzyma darowiznę, zależy od miejsca zawarcia oferty.  Oferta „Radość pomagania” zostanie w portfolio usług Energi Obrotu na dłużej, bo każda podpisana umowa to także dobra energia i dalsze wsparcie dla dzieci i młodzieży.