Apator widzi perspektywy stabilizacji po stronie kosztowej