ZCh Police rekomendują niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok